• Młodość
  12:59 AM

  Spośród różnych okresów swojej młodości chyba najlepiej wspominam ten, na który przypadła nauka w liceum ogólnokształcącym. W tym czasie niestety dość mocno opuściłem się w nauce, natomiast w szkole kwitło życie towarzyskie w którym uczestniczyłem z ogromną satysfakcją. Z perspektywy czasu trochę żałuję tego, jak miałem wówczas poustawiane priorytety, bo gdyby nie moje ówczesne lenistwo

  Read more
 • Zarządzanie edukacją
  12:58 AM

  Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie jakie miejsce na świecie zajmuje polska nauka. Z jednej strony nasi akademicy biorą udział w międzynarodowych projektach, często zdarza im się odkryć coś istotnego dla świata, a uczniowie szkół podstawowych i średnich osiągają w testach znakomite wyniki na tle rówieśników z innych państw, jednak nasze uczelnie w międzynarodowych rankingach wypadają

  Read more
 • Afryka
  12:58 AM

  Od kiedy pamiętam Europa i reszta świata zaliczanego do tzw. zachodu zastanawia się jak sprawić, żeby kraje afrykańskie wyszły z biedy i zaczęły się demokratyzować. Pomoc finansowa niestety nie spełnia swojego zadania – wiele państw, zwłaszcza w środkowej Afryce stało się dyktaturami rządzonymi przez ludzi o bardzo wątpliwej moralności, którzy po prostu okradają swoich obywateli

  Read more
 • Podnoszenie kwalifikacji
  12:57 AM

  Edukacja obejmuje wszystkie etapy kształcenia. Począwszy od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę średnią lub zawodową, kończąc na wyższej. W okresie pracy zawodowej, pracownicy muszą wciąż podnosić swoje kwalifikacje, dlatego uczestniczą w różnych kursach, szkoleniach i warsztatach. Edukacja ustawiczna dotyczy edukacji przez całe życie. Często nieświadomie uczestniczymy w tym procesie. Praktycznie każda firma, zakład wymagają

  Read more
 • Edukacja polonistyczna rozwija zamiłowanie do czytelnictwa dzieci
  12:57 AM

  Edukacja polonistyczna w pierwszych klasach szkoły podstawowej odgrywa istotną rolę. Poprawia elegancję wysławiania się oraz rozbudza w małym człowieku zamiłowanie do czytania książek. Szkolna biblioteka powinna być wyposażona w szereg kolorowych książek, zachęcających już samą okładką do czytelnictwa. Program celów i podstaw przewidywanych dla pierwszoklasisty obejmuje oprócz kładzenia szczególnego nacisku na estetykę pisania również rozmawiania

  Read more
 • Nauczanie blokowe
  2:38 PM

  Drugi etap edukacji szkolnej, ale ciągle mieszczący się w ramach szkoły podstawowej to ogromna zmiana w życiu i funkcjonowaniu dziecka, które opuszcza trzecią klasę i idzie do klasy czwartej. Przyjęło się, że w trzeciej klasie ciągle mamy do czynienia z „maluszkami”. Tymczasem już w czwartej klasie, uczniowie to młodzież. To ogromny skok, który łączy się

  Read more
 • Etapy edukacji
  2:37 PM

  Konstrukcja edukacji, z którą mamy do czynienia w naszym kraju powoduje, że dziecko co kilka lat musi coś zmieniać w swojej nauce. Ma to swoje dobre i złe strony. Dobrą stroną z pewnością jest wymuszanie elastyczności u dzieci. Elastyczność z pewnością przyda im się w przyszłości w poruszaniu się na rynku pracy. Dzieci też dostają

  Read more
 • Zachowanie zwierzat
  6:16 PM

  Badania nad zachowaniem, się zwierząt zapoczątkował J. „Watson v XX wieku.. Kształtowały się one pod wpływem: 1) zoopsychologii, 2) teorii odruchów warunkowych Pawłowa, 3) refleksologii Bechterewa. Obserwowanie zachowania się zwierząt w danym środowisku to przedmiot badań etologii, która ustala i bada prawidłowości w zakresie złożonych form reagowania organizmów na bodźce środowiska. Dokonane w ostatnich latach

  Read more
 • Wykorzystanie lotu balonem
  6:15 PM

  Dążąc do umożliwienia lotu na balonie w pożądanym kierunku, zaczęto czynić próby zastosowania do jego napędu znanych wówczas maszyn. W 1852 r. odbył się wzlot sterowca o napędzie parowym. Coraz więcej uwagi poświęcano też idei lotu na aparatach cięższych od powietrza. W wyniku badań własności lotu ptaków fizyk niemiecki H, Hemholtz (1821?1894) w 1873 r.

  Read more
 • Wiek
  6:15 PM

  Wiek zwierzęcia rzutuje na jego budowę i tzw. sylwetkę. Przyczyną tego jest nierównomierny wzrost różnych części szkieletu (kości długich i krótkich) zarówno w prenatalnym, jak i postnatalnym okresie wzrostu. Takie zwierzęta gospodarskie jak bydło, konie, owce, kozy są po urodzeniu ?przebudowane”: wysokość w zadzie przewyższa wysokość w kłębie, a ta z kolei jest większa od

  Read more
 • Warunki jak naturalne
  6:15 PM

  Czajkowski i Pasierbski zalecają umieszczać sprowadzone zwierzęta w gospodarstwach o warunkach środowiska możliwie zbliżonych do tych, w których zwierzęta dotychczas bytowały. Gospodarstwa muszą dysponować pełnowartościową paszą. Zwierzęta należy importować w okresie pastwiskowym. Najwłaściwszy jest transport wodny, następnie samochodowy, gdyż wtedy stres transportowy jest stosunkowo niewielki. Ze schorzeń typowych dla okresu aklimatyzacji należy wymienić w kolejności:

  Read more
 • Szczepy drozdzowe
  6:14 PM

  Kolekcję szczepów drożdżowych niosących delecję poszczególnych genów wykorzystano już w wielu wielkoskalowych eksperymentach mających na celu poszukiwanie genetycznego podłoża określonych funkcji komórkowych. Zidentyfikowano np. kilkaset genów, których produkty zaangażowane są w procesy biogenezy mitochondriów i oddychania komórkowego, szereg genów biorących udział w procesie mejozy i wiele innych. W wielkoskalowych analizach funkcjonalnych wykorzystuje się często robotykę

  Read more
 • Stalowe folie
  6:13 PM

  W dziedzinie produkcji blach opanowano technologię wytwarzania cienkiej folii stalowej o grubości 0,025…0,88 mm i maksymalnej szerokości 1070 mm. Zazwyczaj wykonuje się ją ze stali niskostopowej, o zawartości węgla 0,10%, molibdenu ? 0,25…0,50%. Wytrzymałość doraźna takiej stali wynosi 735 MN/m2 (75 kG/mm2). Stal ta odznacza się duża plastycznością, łatwo daje się lutować i spawać, nadaje

  Read more
 • Smiglo
  6:13 PM

  Śmigło składa się z łopat i piasty. Łopaty śmigła są tym elementem, który wytwarza siły aerodynamiczne, a piasta jest częścią łączącą łopaty i służy do umocowania śmigła na wale silnika. Cechami śmigieł, które odróżniają je od siebie, są: kształt i profil łopat, liczba łopat, rodzaj ich zamocowania, średnica śmigła, rodzaj sterowania łopatami oraz materiał, z

  Read more